Välkommen till Arbetspsykologi Walén AB

Arbetspsykologi startade 2000 då som ett enskilt företag inom arbets-och organisationspsykologin. Idag 12 år senare heter vi arbetspsykologi Walén AB. Nu är vi två delägare och har idag en unik kompetens och erfarenhet, vi har uppdrag i hela Sverige och har byggt upp ett brett nätverk till olika organisationer och individer.

Arbetspsykologi arbetar med organisationer, anordnar föreläsningar, utbildar, handleder, coachar företagare och medarbetare. Vi befinner oss i en ständig utveckling.

I nära samarbete med Psykologifabriken.se arbetar vi med att länka samman digital teknik och psykologiska interventioner, Viary.se.

 

Vi deltar aktivt i forsknings projektet Regassa.se. Arbetspsykologi arbetar alltid med vetenskaplig beprövad metoder.Vår garanti är att vi har lång erfarenhet och ständigt håller oss upp daterade på senaste forskning.

 

Vi är Leg psykologer vår inriktning är KBT

i all organisations utveckling arbetar vi med OBM.